Avís legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Objecte Social. RGP INGLASS Trade, SA (Des d’ara INGLASS), és una empresa especialitzada en el sector de la il·luminació, la indústria del vidre i en proporcionar solucions en il·luminació LED.

Identificació. En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web www.inglass.es

Denominació: RGP INGLASS TRADE, SA

Domicili: Ronda Santa Eulàlia 35-37, Nau 11, 08780 Pallejà, Barcelona

Telèfon: 93 729 76 39

E-mail: inglass@inglass.es

CIF: A63951966

Inscripció registral: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 38231, Foli 199, Full B323970.

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a INGLASS i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de INGLASS.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de INGLASS llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

INGLASS no respondrà de cap conseqüència, d’any o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

INGLASS no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè a través del nostre formulari de contacte seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis del sector de la il·luminació i el vidre i donar contestació i gestionar les seves consultes.

Mitjançant l’emplenament del formulari de contacte de la web o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a INGLASS, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas INGLASS, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): RGP INGLASS TRADE, SA, Ronda Santa Eulàlia 35-37 nau 11, 08780, Pallejà.

Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

INGLASS recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Enllaços a altres webs. Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per INGLASS, per això, INGLASS no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre i es sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.